k.ú.: 697176 - Mladotice nad Doubravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572161 - Ronov nad Doubravou NUTS5 CZ0531572161
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 146 1125423
zahrada 135 87074
ovoc. sad 7 55527
travní p. mez, stráň 10 9012
travní p. 96 264733
lesní poz les s budovou 1 57
lesní poz 19 644803
vodní pl. nádrž umělá 1 1789
vodní pl. tok přirozený 12 59950
zast. pl. zbořeniště 1 263
zast. pl. 131 47011
ostat.pl. jiná plocha 36 9835
ostat.pl. manipulační pl. 1 6179
ostat.pl. mez, stráň 9 3253
ostat.pl. neplodná půda 48 53328
ostat.pl. ostat.komunikace 38 43486
ostat.pl. silnice 9 20230
ostat.pl. zeleň 1 89
Celkem KN 701 2432042
Par. DKM 701 2432042
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 50
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 17
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 128
LV 169
spoluvlastník 272

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.07.2000
ZMVM 1:2000 02.09.1988 22.07.2000
S-SK GS 1:2880 1838 02.09.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 08:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.