k.ú.: 697265 - Šárovcova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573256 - Šárovcova Lhota NUTS5 CZ0522573256
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52073 - Lázně Bělohrad

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 290 1917915
zahrada 183 138254
ovoc. sad 16 61324
travní p. mez, stráň 2 1489
travní p. plantáž dřevin 3 10404
travní p. 265 1204811
lesní poz les s budovou 1 39
lesní poz 90 3156011
vodní pl. tok přirozený 43 77993
vodní pl. zamokřená pl. 2 6416
zast. pl. zbořeniště 7 4027
zast. pl. 177 75880
ostat.pl. dráha 8 70168
ostat.pl. jiná plocha 56 52016
ostat.pl. manipulační pl. 28 70187
ostat.pl. neplodná půda 17 15854
ostat.pl. ostat.komunikace 169 144908
ostat.pl. silnice 17 61948
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 19207
ostat.pl. zeleň 6 5545
Celkem KN 1386 7094396
Par. DKM 1 203
Par. KMD 1385 7094193
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 106
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 175
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 260
spoluvlastník 447

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.05.2014
S-SK GS 1:2880 1842 16.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 22.05.2022 08:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.