k.ú.: 697281 - Mlázovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556467 - Kolinec NUTS5 CZ0322556467
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 76 643217
zahrada 56 34789
ovoc. sad 4 5949
travní p. 385 1691417
lesní poz 101 677705
vodní pl. nádrž umělá 1 201
vodní pl. rybník 4 18675
vodní pl. tok umělý 21 6936
vodní pl. zamokřená pl. 6 65267
zast. pl. zbořeniště 2 600
zast. pl. 75 37536
ostat.pl. jiná plocha 28 19625
ostat.pl. manipulační pl. 14 15305
ostat.pl. neplodná půda 272 138234
ostat.pl. ostat.komunikace 63 66974
ostat.pl. pohřeb. 1 1661
ostat.pl. silnice 1 18506
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8375
ostat.pl. zeleň 4 13747
Celkem KN 1115 3464719
Par. KMD 1115 3464719
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 6
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 73
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 101
spoluvlastník 132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2012
S-SK GS 1:2880 1837 13.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 06:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.