k.ú.: 697427 - Mnich - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548391 - Mnich NUTS5 CZ0633548391
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61101 - Kamenice nad Lipou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1138 3743466
zahrada 244 130746
ovoc. sad 20 14027
travní p. 885 1464242
lesní poz 307 4192524
vodní pl. nádrž umělá 5 53716
vodní pl. rybník 10 79006
vodní pl. tok přirozený 7 1865
vodní pl. tok umělý 126 20327
vodní pl. zamokřená pl. 10 14908
zast. pl. společný dvůr 21 2538
zast. pl. zbořeniště 6 1302
zast. pl. 212 82181
ostat.pl. jiná plocha 119 75066
ostat.pl. manipulační pl. 66 68222
ostat.pl. neplodná půda 167 54991
ostat.pl. ostat.komunikace 221 166753
ostat.pl. pohřeb. 1 1701
ostat.pl. silnice 24 74870
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 11837
ostat.pl. zeleň 3 2970
Celkem KN 3603 10257258
Par. KMD 3603 10257258
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 107
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 208
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 318
spoluvlastník 430

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2014
S-SK GS 1:2880 1829 25.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 06:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.