k.ú.: 697583 - Mníšek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547247 - Stříbřec NUTS5 CZ0313547247
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3114 - Třeboň
Pověřený obecní úřad 31143 - Třeboň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 430 2008290
zahrada 176 86968
ovoc. sad 4 13796
travní p. 323 1221402
lesní poz 148 889172
vodní pl. nádrž umělá 3 3080
vodní pl. rybník 21 644681
vodní pl. tok umělý 65 19846
vodní pl. zamokřená pl. 4 7710
zast. pl. 132 51833
ostat.pl. jiná plocha 74 72012
ostat.pl. manipulační pl. 40 33205
ostat.pl. neplodná půda 71 38179
ostat.pl. ostat.komunikace 81 73440
ostat.pl. silnice 4 20776
ostat.pl. zeleň 1 34
Celkem KN 1577 5184424
Par. KMD 1577 5184424
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 129
LV 161
spoluvlastník 229

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2012
S-SK GS 1:2880 1827 26.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.05.2022 15:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.