k.ú.: 697940 - Modřišice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577324 - Modřišice NUTS5 CZ0514577324
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 515 2156387
zahrada 278 180021
ovoc. sad 11 68886
travní p. 406 662985
lesní poz 18 57338
vodní pl. tok přirozený 52 67615
vodní pl. tok umělý 21 17933
zast. pl. společný dvůr 2 72
zast. pl. zbořeniště 1 14
zast. pl. 280 98303
ostat.pl. jiná plocha 15 8075
ostat.pl. manipulační pl. 17 20148
ostat.pl. neplodná půda 14 11102
ostat.pl. ostat.komunikace 90 78373
ostat.pl. silnice 13 33042
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1631
Celkem KN 1735 3461925
Par. DKM 1691 3430499
Par. KMD 44 31426
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 169
č.p. rod.rekr 5
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 272
LV 342
spoluvlastník 513

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 31.12.2014 1:1000 31.12.2014 *) Změna Obec. hranic OR-387/2014 a následné přeprac.
DKM 1:1000 25.06.2003 Od -ověř TO. Dokončení rozprac ZMVM.
S-SK GS 1:2880 1843 25.06.2003 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 04:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.