k.ú.: 698059 - Mohelno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591173 - Mohelno NUTS5 CZ0634591173
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6107 - Náměšť nad Oslavou
Pověřený obecní úřad 61071 - Náměšť nad Oslavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 968 8753982
zahrada 516 296002
ovoc. sad 4 10323
travní p. 226 664211
lesní poz les s budovou 3 124
lesní poz 96 4572574
vodní pl. nádrž umělá 8 109186
vodní pl. rybník 4 135503
vodní pl. tok přirozený 32 723521
vodní pl. tok umělý 4 3373
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 39
vodní pl. zamokřená pl. 3 4753
zast. pl. 870 297860
ostat.pl. jiná plocha 121 85714
ostat.pl. manipulační pl. 67 129864
ostat.pl. neplodná půda 98 343754
ostat.pl. ostat.komunikace 211 579062
ostat.pl. pohřeb. 1 6300
ostat.pl. silnice 18 160497
ostat.pl. skládka 1 480
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 42216
ostat.pl. zeleň 103 612958
Celkem KN 3366 17532296
Par. DKM 1455 10846593
Par. KMD 1911 6685703
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 406
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 132
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 4
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 63
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 84
rozestav. 8
vod.dílo hráz ohr 5
vod.dílo hráz př. 3
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 862
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 30
byt.z. garáž 16
Celkem JED 47
LV 1028
spoluvlastník 1373

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.11.2017 intravilán
DKM-KPÚ 1:1000 17.02.2012
S-SK ŠS 1:2880 1825 03.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 21.05.2022 21:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.