k.ú.: 698113 - Těšetiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556718 - Mochtín NUTS5 CZ0322556718
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 152 1181180
zahrada 45 44679
ovoc. sad 2 3327
travní p. 197 653982
lesní poz 66 1666766
vodní pl. rybník 1 1097
vodní pl. tok přirozený 2 1025
vodní pl. tok umělý 1 2212
zast. pl. zbořeniště 2 573
zast. pl. 66 31514
ostat.pl. jiná plocha 14 12744
ostat.pl. manipulační pl. 13 4578
ostat.pl. neplodná půda 85 90506
ostat.pl. ostat.komunikace 26 31620
ostat.pl. silnice 15 22497
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 5774
Celkem KN 696 3754074
Par. KMD 696 3754074
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 29
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 64
LV 112
spoluvlastník 199

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2013
S-SK GS 1:2880 1837 21.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 06:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.