k.ú.: 698270 - Mokřiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554499 - Aš NUTS5 CZ0411554499
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4101 - Aš
Pověřený obecní úřad 41011 - Aš

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 53 667011
zahrada 231 121991
travní p. 145 1047705
lesní poz 60 1077735
vodní pl. nádrž přírodní 2 19561
vodní pl. nádrž umělá 2 2249
vodní pl. tok přirozený 2 1070
vodní pl. tok umělý 2 2028
vodní pl. zamokřená pl. 2 3160
zast. pl. společný dvůr 28 5878
zast. pl. zbořeniště 2 210
zast. pl. 283 71776
ostat.pl. dráha 2 12484
ostat.pl. jiná plocha 90 99286
ostat.pl. manipulační pl. 28 41135
ostat.pl. neplodná půda 67 86993
ostat.pl. ostat.komunikace 77 66184
ostat.pl. pohřeb. 1 5712
ostat.pl. silnice 8 50200
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 26539
ostat.pl. zeleň 5 2178
Celkem KN 1095 3411085
Par. DKM 1095 3411085
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 175
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.e. garáž 4
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 283
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 281
spoluvlastník 358

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2009
ZMVM 1:1000 01.01.1991 27.11.2009
THM-V 1:2000 01.01.1973 27.11.2009
S-SK GS 1:2880 1824 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 21:15

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.