k.ú.: 698610 - Moravičany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540480 - Moravičany NUTS5 CZ0715540480
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 411 4902900
zahrada skleník-pařeniš. 2 713
zahrada 417 288228
travní p. 153 679491
lesní poz 54 89266
vodní pl. nádrž umělá 5 329190
vodní pl. tok přirozený 8 142901
vodní pl. tok umělý 7 17684
zast. pl. 557 193081
ostat.pl. dráha 6 128050
ostat.pl. jiná plocha 120 88426
ostat.pl. manipulační pl. 54 82320
ostat.pl. neplodná půda 26 10988
ostat.pl. ostat.komunikace 85 227702
ostat.pl. pohřeb. 2 1538
ostat.pl. silnice 13 64209
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 16061
ostat.pl. zeleň 63 162727
Celkem KN 1988 7425475
Par. DKM 1988 7425475
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 231
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 127
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 75
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 24
vod.dílo hráz pod 3
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 526
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 646
spoluvlastník 913

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 12.06.2007 1:1000 12.06.2007 *)
DKM 1:1000 29.12.2000
ZMVM 1:2000 01.03.1988 29.12.2000
S-SK ŠS 1:2880 1885 01.03.1988


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 08:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.