k.ú.: 698776 - Chrastová Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 577863 - Brněnec NUTS5 CZ0533577863
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 41075
zahrada 83 45346
travní p. 70 566778
lesní poz 55 432694
vodní pl. tok přirozený 2 439
zast. pl. 62 13669
ostat.pl. dráha 7 19698
ostat.pl. jiná plocha 24 34408
ostat.pl. manipulační pl. 2 919
ostat.pl. neplodná půda 47 70883
ostat.pl. ostat.komunikace 55 41915
ostat.pl. silnice 9 8616
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 252
Celkem KN 427 1276692
Par. DKM 17 120592
Par. KMD 410 1156100
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 28
č.e. obč.vyb. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 61
LV 69
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 04.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 21.05.2022 16:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.