k.ú.: 698806 - Moravská Třebová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578444 - Moravská Třebová NUTS5 CZ0533578444
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1023 6870580
zahrada 1628 725037
ovoc. sad 24 72286
travní p. 725 1388186
lesní poz 122 2678979
vodní pl. nádrž umělá 19 175999
vodní pl. rybník 1 2257
vodní pl. tok přirozený 106 112052
vodní pl. tok umělý 1 2763
zast. pl. společný dvůr 88 20834
zast. pl. zbořeniště 53 32896
zast. pl. 3456 891465
ostat.pl. dráha 11 48598
ostat.pl. jiná plocha 928 542341
ostat.pl. manipulační pl. 248 393975
ostat.pl. neplodná půda 75 37023
ostat.pl. ost.dopravní pl. 14 6775
ostat.pl. ostat.komunikace 1120 683159
ostat.pl. pohřeb. 3 19156
ostat.pl. silnice 152 169884
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 89 102049
ostat.pl. zeleň 322 263424
Celkem KN 10208 15239718
Par. DKM 10208 15239718
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. bydlení 753
č.p. byt.dům 223
č.p. doprava 2
č.p. garáž 22
č.p. jiná st. 24
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb 31
č.p. obč.vyb. 43
č.p. prům.obj 9
č.p. rod.dům 644
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 10
č.p. výroba 19
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 39
bez čp/če bydlení 46
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 1008
bez čp/če jiná st. 252
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če obč.vyb 44
bez čp/če obč.vyb. 14
bez čp/če prům.obj 33
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 15
bez čp/če tech.vyb 44
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 23
bez čp/če zem.stav 38
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 3391
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 2124
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 123
byt.z. j.nebyt 26
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 217
obč.z. dílna 4
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 4
obč.z. rozest. 8
Celkem JED 2513
LV 4639
spoluvlastník 7324

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.05.2006
THM-V 1:2000 05.02.1965 16.05.2006
S-SK ŠS 1:2880 1835 05.02.1965


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 22.05.2022 18:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.