k.ú.: 699098 - Nové Valteřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 597678 - Moravský Beroun NUTS5 CZ0712597678
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7110 - Šternberk
Pověřený obecní úřad 71102 - Moravský Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 78 966574
zahrada 52 39531
travní p. 218 1315932
lesní poz 68 5378108
vodní pl. nádrž umělá 3 2607
vodní pl. tok přirozený 3 20249
vodní pl. zamokřená pl. 1 563
zast. pl. zbořeniště 16 5247
zast. pl. 87 42287
ostat.pl. jiná plocha 53 61291
ostat.pl. manipulační pl. 15 38271
ostat.pl. neplodná půda 53 27313
ostat.pl. ostat.komunikace 72 80777
ostat.pl. pohřeb. 1 962
ostat.pl. silnice 6 62261
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8004
Celkem KN 729 8049977
Par. KMD 729 8049977
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 50
č.p. rod.rekr 4
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 87
LV 116
spoluvlastník 146

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1834 29.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 07:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.