k.ú.: 699110 - Sedm Dvorů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 597678 - Moravský Beroun NUTS5 CZ0712597678
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7110 - Šternberk
Pověřený obecní úřad 71102 - Moravský Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 2660135
zahrada 38 18683
travní p. 206 2172414
lesní poz 258 1918430
vodní pl. tok přirozený 22 57609
zast. pl. zbořeniště 11 4517
zast. pl. 72 34797
ostat.pl. dráha 3 88863
ostat.pl. jiná plocha 104 278767
ostat.pl. manipulační pl. 17 32441
ostat.pl. neplodná půda 101 122337
ostat.pl. ostat.komunikace 92 120529
ostat.pl. silnice 10 38427
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7991
Celkem KN 1062 7555940
Par. KMD 1062 7555940
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 47
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 71
LV 80
spoluvlastník 123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.07.2009
S-SK ŠS 1:2880 1834 13.07.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 01:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.