k.ú.: 699225 - Rokytná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594482 - Moravský Krumlov NUTS5 CZ0647594482
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 893 1405564
zahrada 100 44868
travní p. 213 68491
lesní poz les s budovou 7 235
lesní poz 596 1057951
vodní pl. tok přirozený 2 51636
zast. pl. zbořeniště 4 576
zast. pl. 126 37831
ostat.pl. jiná plocha 41 35628
ostat.pl. manipulační pl. 7 4748
ostat.pl. neplodná půda 109 134720
ostat.pl. ostat.komunikace 206 42350
ostat.pl. pohřeb. 1 619
ostat.pl. silnice 92 45775
ostat.pl. zeleň 2 266
Celkem KN 2399 2931258
Par. DKM 2399 2931258
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 74
č.p. rod.rekr 3
č.e. garáž 7
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 132
LV 241
spoluvlastník 359

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.10.2000 celé k.ú.
ZMVM 1:2000 01.02.1992 16.10.2000
S-SK ŠS 1:2880 1825 01.02.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 24.05.2022 18:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.