k.ú.: 699331 - Mořkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599689 - Mořkov NUTS5 CZ0804599689
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1539 4264177
zahrada 826 464461
ovoc. sad 4 37683
travní p. 400 753640
lesní poz 107 4034264
vodní pl. tok přirozený 235 93997
zast. pl. společný dvůr 11 5248
zast. pl. zbořeniště 7 1891
zast. pl. 972 245249
ostat.pl. dráha 5 104596
ostat.pl. jiná plocha 349 183666
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 85
ostat.pl. manipulační pl. 18 40065
ostat.pl. neplodná půda 151 102057
ostat.pl. ostat.komunikace 367 280578
ostat.pl. pohřeb. 3 8013
ostat.pl. silnice 26 65638
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 35760
ostat.pl. zeleň 1 576
Celkem KN 5030 10721644
Par. KMD 5030 10721644
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 11
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 730
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 68
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 1
Celkem BUD 961
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 7
obč.z. byt 12
obč.z. garáž 3
Celkem JED 46
LV 1228
spoluvlastník 1709

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.05.2015
S-SK ŠS 1:2880 1833 28.05.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 19.05.2022 00:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.