k.ú.: 699870 - Mostkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589730 - Mostkovice NUTS5 CZ0713589730
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 552 3220817
zahrada 394 223184
ovoc. sad 23 149362
travní p. 27 87931
lesní poz 12 206685
vodní pl. tok přirozený 1 33074
vodní pl. tok umělý 41 12866
zast. pl. zbořeniště 4 1105
zast. pl. 506 115685
ostat.pl. jiná plocha 56 9664
ostat.pl. manipulační pl. 11 8209
ostat.pl. neplodná půda 17 28732
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 8008
ostat.pl. ostat.komunikace 155 151293
ostat.pl. pohřeb. 1 5117
ostat.pl. silnice 16 65308
ostat.pl. skládka 2 11240
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 36847
ostat.pl. zeleň 12 5991
Celkem KN 1853 4381118
Par. DKM 1853 4381118
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 220
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 71
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 79
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 58
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 2
Celkem BUD 502
byt.z. byt 16
obč.z. byt 14
Celkem JED 30
LV 683
spoluvlastník 1059

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.08.1997
S-SK ŠD 1:2500 1941 16.08.1997
S-SK ŠS 1:2880 1834 31.12.1941 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 08:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.