k.ú.: 700029 - Mrákotín u Skutče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 554847 - Mrákotín NUTS5 CZ0531554847
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 871 3340646
zahrada 200 123240
ovoc. sad 2 5317
travní p. 366 955907
lesní poz 101 393056
vodní pl. nádrž umělá 2 3569
vodní pl. tok přirozený 33 8444
zast. pl. společný dvůr 1 16
zast. pl. zbořeniště 1 540
zast. pl. 192 69492
ostat.pl. jiná plocha 55 10667
ostat.pl. manipulační pl. 34 28826
ostat.pl. neplodná půda 61 108844
ostat.pl. ostat.komunikace 121 81296
ostat.pl. silnice 8 46626
ostat.pl. zeleň 5 5078
Celkem KN 2053 5181564
Par. KMD 2053 5181564
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 78
č.p. rod.rekr 1
č.e. adminis. 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 177
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 291
spoluvlastník 563

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.06.2013
S-SK GS 1:2880 1839 11.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2022 12:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.