k.ú.: 700053 - Mrákotín u Telče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587541 - Mrákotín NUTS5 CZ0632587541
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 635 2703222
zahrada 409 199634
travní p. mez, stráň 1 647
travní p. 782 2144138
lesní poz les s budovou 13 558
lesní poz 318 6533408
vodní pl. nádrž umělá 3 979
vodní pl. rybník 26 711636
vodní pl. tok přirozený 33 24999
vodní pl. zamokřená pl. 1 870
zast. pl. zbořeniště 2 934
zast. pl. 570 161414
ostat.pl. jiná plocha 360 351881
ostat.pl. manipulační pl. 38 59629
ostat.pl. neplodná půda 490 361369
ostat.pl. ostat.komunikace 245 206355
ostat.pl. pohřeb. 1 4709
ostat.pl. silnice 51 113756
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 15124
ostat.pl. zeleň 2 1098
Celkem KN 3985 13596360
Par. KMD 3985 13596360
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 316
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 3
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 3
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 71
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 34
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 559
byt.z. byt 36
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 4
Celkem JED 46
LV 583
spoluvlastník 833

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 04.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 25.05.2022 13:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.