k.ú.: 700266 - Vrbice u Mšeného-lázní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565318 - Mšené-lázně NUTS5 CZ0423565318
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 419 4635557
zahrada 89 43280
ovoc. sad 8 22042
travní p. 101 141489
lesní poz 21 156124
vodní pl. tok přirozený 19 7069
vodní pl. zamokřená pl. 1 273
zast. pl. společný dvůr 1 91
zast. pl. zbořeniště 4 1588
zast. pl. 190 61700
ostat.pl. jiná plocha 93 57903
ostat.pl. manipulační pl. 31 13391
ostat.pl. neplodná půda 30 21918
ostat.pl. ostat.komunikace 75 63145
ostat.pl. silnice 8 80203
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 640
ostat.pl. zeleň 8 275
Celkem KN 1099 5306688
Par. DKM 1099 5306688
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 97
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 187
LV 266
spoluvlastník 358

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.2017
FÚO 1:2000 01.01.1980 07.12.2017 intravilán
FÚO 1:5000 01.01.1980 07.12.2017 extravilán
S-SK GS 1:2880 1840 01.01.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 21.05.2022 20:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.