k.ú.: 700312 - Mštěnovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544302 - Lešná NUTS5 CZ0723544302
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 472551
zahrada 97 108077
ovoc. sad 4 43757
travní p. 79 492104
lesní poz školka 1 15496
lesní poz 76 319813
vodní pl. nádrž umělá 1 1054
vodní pl. tok přirozený 13 11457
zast. pl. 282 204136
ostat.pl. dráha 11 45279
ostat.pl. jiná plocha 82 53695
ostat.pl. manipulační pl. 87 217860
ostat.pl. neplodná půda 34 83346
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 506
ostat.pl. ostat.komunikace 63 79822
ostat.pl. silnice 15 77058
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3741
ostat.pl. zeleň 134 509929
Celkem KN 1061 2739681
Par. DKM 587 1875641
Par. KMD 474 864040
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 48
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 150
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 281
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 127
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.04.2022
DKM-KPÚ 1:1000 06.02.2018
KMD 1:1000 29.03.2011
S-SK ŠS 1:2880 1834 29.03.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 07:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.