k.ú.: 700312 - Mštěnovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544302 - Lešná NUTS5 CZ0723544302
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 472551
zahrada 97 107891
ovoc. sad 4 43757
travní p. 79 491967
lesní poz školka 1 15496
lesní poz 76 319813
vodní pl. nádrž umělá 1 1054
vodní pl. tok přirozený 13 11457
zast. pl. 287 204900
ostat.pl. dráha 11 45279
ostat.pl. jiná plocha 80 53506
ostat.pl. manipulační pl. 88 217352
ostat.pl. neplodná půda 34 83346
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 506
ostat.pl. ostat.komunikace 63 79822
ostat.pl. silnice 15 77058
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3741
ostat.pl. zeleň 136 510184
Celkem KN 1067 2739680
Par. DKM 592 1877343
Par. KMD 475 862337
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 51
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 150
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 286
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 129
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.04.2022
DKM-KPÚ 1:1000 06.02.2018
KMD 1:1000 29.03.2011
S-SK ŠS 1:2880 1834 29.03.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 16.07.2024 15:01

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.