k.ú.: 700509 - Mužetice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551716 - Sedlice NUTS5 CZ0316551716
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 313
orná půda 434 1945827
zahrada 85 55677
ovoc. sad 2 21390
travní p. 205 818232
lesní poz 76 2773253
vodní pl. nádrž umělá 4 7035
vodní pl. tok umělý 15 3566
vodní pl. zamokřená pl. 1 150
zast. pl. společný dvůr 2 1318
zast. pl. zbořeniště 1 252
zast. pl. 97 42113
ostat.pl. jiná plocha 14 13480
ostat.pl. manipulační pl. 14 20522
ostat.pl. neplodná půda 51 53528
ostat.pl. ostat.komunikace 66 72111
ostat.pl. silnice 10 42472
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 17647
Celkem KN 1088 5888886
Par. KMD 1088 5888886
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 89
LV 129
spoluvlastník 196

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.02.2013
S-SK GS 1:2880 1837 04.02.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 23.05.2022 15:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.