k.ú.: 700789 - Myšenec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549771 - Protivín NUTS5 CZ0314549771
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31084 - Protivín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 209 996150
zahrada 75 55917
ovoc. sad 1 3003
travní p. 97 306210
lesní poz 44 356623
vodní pl. nádrž přírodní 3 6536
vodní pl. nádrž umělá 1 1879
vodní pl. tok přirozený 33 86155
vodní pl. tok umělý 18 9767
vodní pl. zamokřená pl. 9 18425
zast. pl. společný dvůr 2 663
zast. pl. zbořeniště 5 830
zast. pl. 230 62960
ostat.pl. jiná plocha 23 21211
ostat.pl. manipulační pl. 44 33753
ostat.pl. neplodná půda 87 84645
ostat.pl. ostat.komunikace 106 97434
ostat.pl. pohřeb. 2 3975
ostat.pl. silnice 17 41580
ostat.pl. zeleň 2 225
Celkem KN 1008 2187941
Par. DKM 27 74395
Par. KMD 981 2113546
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 77
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če bydlení 24
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 6
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 223
byt.z. byt 11
Celkem JED 11
LV 221
spoluvlastník 275

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2016
KMD 1:1000 18.12.2012
DKM-KPÚ 03.12.2007 1:1000 25.01.2008 *) zplatněno jako součást KPÚ Žďár u Protívína
S-SK GS 1:2880 1837 27.06.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 22.05.2022 23:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.