k.ú.: 700801 - Myštěves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570427 - Myštěves NUTS5 CZ0521570427
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 3 92025
orná půda mez, stráň 2 1610
orná půda 379 3092512
zahrada 140 123852
travní p. foto. elektrárna 2 43350
travní p. mez, stráň 2 394
travní p. 137 1288068
lesní poz 99 643576
vodní pl. nádrž přírodní 2 414
vodní pl. rybník 4 59724
vodní pl. tok přirozený 52 36869
vodní pl. tok umělý 9 8335
vodní pl. zamokřená pl. 1 1127
zast. pl. společný dvůr 2 3063
zast. pl. zbořeniště 2 602
zast. pl. 151 85414
ostat.pl. jiná plocha 30 36169
ostat.pl. manipulační pl. 2 6146
ostat.pl. ostat.komunikace 38 78436
ostat.pl. pohřeb. 1 3024
ostat.pl. silnice 14 78457
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 15202
ostat.pl. zeleň 9 24752
Celkem KN 1083 5723121
Par. KMD 1083 5723121
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 85
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 150
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 255
spoluvlastník 628

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.07.2014
S-SK GS 1:2880 1841 31.07.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 28.05.2022 18:02

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.