k.ú.: 700851 - Myštice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551473 - Myštice NUTS5 CZ0316551473
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 84 1926781
zahrada 64 67240
travní p. 50 419044
lesní poz 68 880374
vodní pl. nádrž umělá 8 6209
vodní pl. rybník 1 1087123
vodní pl. tok přirozený 5 6496
vodní pl. tok umělý 5 1777
vodní pl. zamokřená pl. 2 1821
zast. pl. 111 40935
ostat.pl. jiná plocha 68 48703
ostat.pl. manipulační pl. 11 14432
ostat.pl. neplodná půda 36 62778
ostat.pl. ostat.komunikace 37 84372
ostat.pl. silnice 8 45486
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1808
ostat.pl. zeleň 1 1535
Celkem KN 560 4696914
Par. DKM 230 4024885
Par. KMD 330 672029
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 7
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 108
byt.z. byt 9
byt.z. garáž 1
Celkem JED 10
LV 134
spoluvlastník 178

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2017
DKM-KPÚ 03.09.2014 1:1000 03.09.2014 *)
S-SK GS 1:2880 1837 27.09.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 16.05.2022 23:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.