k.ú.: 700983 - Nabočany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571890 - Nabočany NUTS5 CZ0531571890
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 230 2862342
zahrada 74 41741
ovoc. sad 2 8257
travní p. 13 27662
vodní pl. nádrž umělá 3 4311
vodní pl. tok přirozený 1 825
vodní pl. tok umělý 24 13505
zast. pl. společný dvůr 1 65
zast. pl. zbořeniště 1 109
zast. pl. 84 58160
ostat.pl. jiná plocha 23 8651
ostat.pl. manipulační pl. 6 18084
ostat.pl. neplodná půda 10 1862
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 10409
ostat.pl. ostat.komunikace 29 19854
ostat.pl. silnice 20 90369
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1290
ostat.pl. zeleň 3 825
Celkem KN 530 3168321
Par. DKM 530 3168321
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 52
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 79
LV 140
spoluvlastník 203

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.10.2003 1:1000 16.02.2004 *)
DKM 1:1000 11.09.1995
DKM 1:1000 11.09.1995 16.02.2004
S-SK GS 1:2880 1839 11.09.1995


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 08:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.