k.ú.: 701025 - Načeratice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593711 - Znojmo NUTS5 CZ0647593711
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 391 3356316
vinice 11 27787
zahrada 128 58557
ovoc. sad 4 44322
travní p. 11 9167
lesní poz les(ne hospodář) 18 98051
lesní poz 5 50421
vodní pl. nádrž umělá 1 734
vodní pl. tok přirozený 2 7456
zast. pl. společný dvůr 1 42
zast. pl. zbořeniště 7 1411
zast. pl. 209 70754
ostat.pl. jiná plocha 118 71367
ostat.pl. manipulační pl. 9 7331
ostat.pl. neplodná půda 9 7678
ostat.pl. ostat.komunikace 84 159882
ostat.pl. pohřeb. 1 1213
ostat.pl. silnice 6 56396
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1244
ostat.pl. zeleň 47 181518
Celkem KN 1065 4211647
Par. DKM 1065 4211647
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 90
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 23
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 198
byt.z. byt 11
obč.z. byt 8
Celkem JED 19
LV 285
spoluvlastník 402

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.03.2010 1:1000 26.03.2010 *) KPÚ v DKM po JPÚ
DKM-KPÚ 13.03.2007 1:1000 13.03.2007 *) extravilán (dle JPÚ), DKM na celém k.ú.
DKM 1:1000 04.09.2006 intravilán (přepracováním)
THM-V 1:2000 01.01.1965 12.03.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 25.05.2022 11:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.