k.ú.: 701122 - Nadryby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559253 - Nadryby NUTS5 CZ0325559253
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32083 - Třemošná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 470 1802830
zahrada 108 104433
ovoc. sad 6 7469
travní p. 140 332685
lesní poz les s budovou 18 677
lesní poz 275 1652929
vodní pl. nádrž umělá 1 1004
vodní pl. tok přirozený 18 368833
zast. pl. společný dvůr 1 32
zast. pl. zbořeniště 1 601
zast. pl. 98 54758
ostat.pl. jiná plocha 49 29075
ostat.pl. manipulační pl. 2 6076
ostat.pl. neplodná půda 41 17365
ostat.pl. ostat.komunikace 181 43544
ostat.pl. silnice 100 64900
ostat.pl. zeleň 10 444
Celkem KN 1519 4487655
Par. DKM 1519 4487655
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 66
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 115
LV 187
spoluvlastník 278

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.2003
ZMVM 1:2000 01.01.1986 19.12.2003
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 29.05.2022 04:35

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.