k.ú.: 701238 - Nahořany nad Metují - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574261 - Nahořany NUTS5 CZ0523574261
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5211 - Nové Město nad Metují
Pověřený obecní úřad 52111 - Nové Město nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 233 3887146
zahrada 177 134574
ovoc. sad 11 22623
travní p. mez, stráň 1 93
travní p. 117 561906
lesní poz 21 151655
vodní pl. nádrž umělá 3 2688
vodní pl. tok přirozený 11 65477
vodní pl. tok umělý 72 54002
vodní pl. zamokřená pl. 1 106
zast. pl. společný dvůr 1 769
zast. pl. 204 121919
ostat.pl. jiná plocha 67 86283
ostat.pl. manipulační pl. 9 16906
ostat.pl. mez, stráň 2 253
ostat.pl. neplodná půda 13 4703
ostat.pl. ostat.komunikace 82 133886
ostat.pl. pohřeb. 1 2408
ostat.pl. silnice 10 97494
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3054
ostat.pl. zeleň 47 60604
Celkem KN 1084 5408549
Par. DKM 1084 5408549
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 123
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 201
byt.z. byt 16
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 17
LV 264
spoluvlastník 491

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.03.2006 1:1000 06.04.2006 *) na části k.ú. - KPÚ
DKM 1:1000 07.02.2006 část k.ú.
THM-V 1:2000 06.07.1969 07.02.2006
S-SK GS 1:2880 1840 06.07.1969


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 19.05.2022 21:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.