k.ú.: 701301 - Běloves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573868 - Náchod NUTS5 CZ0523573868
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52094 - Náchod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 44 163126
zahrada 400 206695
ovoc. sad 4 9606
travní p. 239 1322547
lesní poz les s budovou 2 37
lesní poz 96 1059065
vodní pl. nádrž umělá 4 4297
vodní pl. tok přirozený 13 76662
vodní pl. tok umělý 6 200
zast. pl. společný dvůr 5 1252
zast. pl. zbořeniště 11 3211
zast. pl. 659 177285
ostat.pl. dráha 22 52217
ostat.pl. jiná plocha 186 236756
ostat.pl. manipulační pl. 32 49812
ostat.pl. neplodná půda 41 36019
ostat.pl. ostat.komunikace 278 161593
ostat.pl. silnice 64 62831
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 24821
ostat.pl. zeleň 27 32507
Celkem KN 2141 3680539
Par. DKM 2141 3680539
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 269
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 6
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 19
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 68
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 46
č.e. jiná st. 12
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 6
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 125
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 647
byt.z. byt 208
obč.z. byt 4
Celkem JED 212
LV 782
spoluvlastník 1229

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.06.2001 část k.ú. domapováno
Ins. A 1:1000 01.08.1952 01.06.2001
S-SK GS 1:2880 1840 01.06.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 28.05.2022 17:51

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.