k.ú.: 701343 - Bražec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573868 - Náchod NUTS5 CZ0523573868
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52094 - Náchod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 12957
zahrada 111 90134
ovoc. sad 12 31163
travní p. 219 699462
lesní poz les s budovou 17 603
lesní poz les(ne hospodář) 4 12551
lesní poz 124 1096441
vodní pl. nádrž umělá 1 713
vodní pl. tok přirozený 4 40793
zast. pl. 180 39212
ostat.pl. jiná plocha 42 71700
ostat.pl. manipulační pl. 12 16880
ostat.pl. neplodná půda 22 20310
ostat.pl. ostat.komunikace 119 82472
ostat.pl. silnice 3 27200
Celkem KN 878 2242591
Par. KMD 878 2242591
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 31
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 24
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 41
č.e. výroba 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 192
LV 239
spoluvlastník 312

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2010
S-SK GS 1:2880 1840 30.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.05.2022 09:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.