k.ú.: 701564 - Náměšť nad Oslavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591211 - Náměšť nad Oslavou NUTS5 CZ0634591211
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6107 - Náměšť nad Oslavou
Pověřený obecní úřad 61071 - Náměšť nad Oslavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 672 2338964
zahrada 916 419073
ovoc. sad 1 3233
travní p. 180 212255
lesní poz les s budovou 1 57
lesní poz 81 3171079
vodní pl. nádrž umělá 12 46956
vodní pl. rybník 5 172889
vodní pl. tok přirozený 16 108893
vodní pl. tok umělý 12 5484
vodní pl. zamokřená pl. 3 6110
zast. pl. společný dvůr 11 4472
zast. pl. zbořeniště 26 4926
zast. pl. 1859 390999
ostat.pl. dráha 31 144763
ostat.pl. jiná plocha 300 177338
ostat.pl. manipulační pl. 139 140590
ostat.pl. neplodná půda 150 100557
ostat.pl. ostat.komunikace 295 320726
ostat.pl. pohřeb. 1 4116
ostat.pl. silnice 40 124943
ostat.pl. skládka 3 13154
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 35107
ostat.pl. zeleň 98 162552
Celkem KN 4866 8109236
Par. DKM 4866 8109236
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 57
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 13
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 33
č.p. rod.dům 851
č.p. tech.vyb 11
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 11
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 36
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 557
bez čp/če jiná st. 105
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 26
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 34
bez čp/če výroba 16
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1842
byt.z. byt 872
byt.z. dílna 5
byt.z. garáž 24
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 186
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 1089
LV 2587
spoluvlastník 4086

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2004
Ins. A 1:2000 04.09.1931 31.12.2004 intravilán 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1825 04.09.1931


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 28.05.2022 07:15

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.