k.ú.: 701645 - Nasavrky u Chocně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580678 - Nasavrky NUTS5 CZ0534580678
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 200 984487
zahrada 120 69782
travní p. 116 139074
lesní poz 3 25659
vodní pl. nádrž umělá 2 1187
zast. pl. zbořeniště 3 1174
zast. pl. 71 20802
ostat.pl. jiná plocha 7 1172
ostat.pl. manipulační pl. 17 29864
ostat.pl. neplodná půda 2 108
ostat.pl. ostat.komunikace 71 43887
ostat.pl. pohřeb. 1 356
ostat.pl. silnice 2 6995
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1900
Celkem KN 617 1326447
Par. KMD 617 1326447
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 41
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 59
LV 90
spoluvlastník 129

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.02.2009
S-SK GS 1:2880 1839 18.02.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 25.05.2022 11:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.