k.ú.: 701653 - Násedlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586421 - Násedlovice NUTS5 CZ0645586421
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62103 - Ždánice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 1270
orná půda 3537 10969407
vinice 286 543107
zahrada 328 163172
ovoc. sad 94 335221
travní p. 123 114325
lesní poz 7 43266
vodní pl. nádrž umělá 2 446
vodní pl. rybník 1 3086
vodní pl. tok umělý 56 86274
vodní pl. zamokřená pl. 4 3076
zast. pl. společný dvůr 1 63
zast. pl. zbořeniště 20 4943
zast. pl. 481 183999
ostat.pl. dráha 3 12548
ostat.pl. jiná plocha 107 49374
ostat.pl. manipulační pl. 69 110117
ostat.pl. neplodná půda 97 44128
ostat.pl. ostat.komunikace 320 228883
ostat.pl. pohřeb. 2 3599
ostat.pl. silnice 8 160406
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 9355
ostat.pl. zeleň 83 6956
Celkem KN 5643 13077021
Par. KMD 5643 13077021
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 287
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če zem.stav 42
bez čp/če zem.used 15
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 440
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 1079
spoluvlastník 1620

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1827 26.10.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 19.05.2022 00:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.