k.ú.: 702048 - Račín u Nečtin - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559261 - Nečtiny NUTS5 CZ0325559261
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32062 - Manětín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 75 990019
travní p. 44 264284
lesní poz 140 1104033
vodní pl. tok přirozený 2 1977
vodní pl. tok umělý 8 3483
zast. pl. zbořeniště 14 13755
zast. pl. 7 1200
ostat.pl. jiná plocha 49 41709
ostat.pl. neplodná půda 21 35427
ostat.pl. ostat.komunikace 23 36447
ostat.pl. silnice 1 4554
Celkem KN 384 2496888
Par. KMD 384 2496888
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če obč.vyb 1
Celkem BUD 7
LV 23
spoluvlastník 36

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.10.2017
KM-D 1:2000 09.05.2000 03.10.2017
S-SK GS 1:2880 1841 08.05.2000 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 29.05.2022 04:43

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.