k.ú.: 702226 - Dolní Neděliště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570443 - Neděliště NUTS5 CZ0521570443
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 744
orná půda 118 2511232
zahrada 25 14373
travní p. mez, stráň 1 449
travní p. 7 38809
vodní pl. tok přirozený 7 3363
vodní pl. tok umělý 7 37339
zast. pl. zbořeniště 1 1377
zast. pl. 31 26453
ostat.pl. jiná plocha 12 21429
ostat.pl. manipulační pl. 2 4809
ostat.pl. ostat.komunikace 13 17069
ostat.pl. pohřeb. 1 1644
ostat.pl. silnice 16 43278
ostat.pl. zeleň 2 3575
Celkem KN 245 2725943
Par. KMD 245 2725943
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. rod.dům 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 29
LV 85
spoluvlastník 182

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2011
S-SK GS 1:2880 1840 24.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.05.2022 05:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.