k.ú.: 702340 - Nedvězíčko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578452 - Nedvězí NUTS5 CZ0533578452
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5310 - Polička
Pověřený obecní úřad 53101 - Polička

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 21115
zahrada 12 7964
travní p. mez, stráň 2 3031
travní p. 53 610473
lesní poz 16 99222
vodní pl. tok přirozený 7 4274
zast. pl. 12 5404
ostat.pl. jiná plocha 3 333
ostat.pl. manipulační pl. 2 2421
ostat.pl. neplodná půda 10 7759
ostat.pl. ostat.komunikace 8 18055
Celkem KN 127 780051
Par. KMD 127 780051
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 12
LV 18
spoluvlastník 23

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.11.2008
S-SK GS 1:2880 1826 14.11.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 25.05.2022 12:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.