k.ú.: 702374 - Nehasice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 565997 - Bitozeves NUTS5 CZ0424565997
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 100 2521423
zahrada 17 12438
travní p. 35 224132
lesní poz 22 147130
vodní pl. nádrž umělá 5 5813
vodní pl. tok přirozený 6 34120
zast. pl. společný dvůr 14 4613
zast. pl. zbořeniště 11 4651
zast. pl. 95 95605
ostat.pl. jiná plocha 130 661846
ostat.pl. manipulační pl. 26 576761
ostat.pl. neplodná půda 21 33963
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 10205
ostat.pl. ostat.komunikace 51 157383
ostat.pl. pohřeb. 1 812
ostat.pl. silnice 33 140255
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 62240
ostat.pl. zeleň 54 87842
Celkem KN 632 4781232
Par. DKM 632 4781232
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 87
LV 87
spoluvlastník 119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.12.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 28.12.2000
S-SK GS 1:2880 1843 31.10.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 16.05.2022 18:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.