k.ú.: 702382 - Tatinná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 565997 - Bitozeves NUTS5 CZ0424565997
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 101 2555932
zahrada 37 24476
travní p. 18 66313
lesní poz 18 213522
vodní pl. nádrž umělá 4 7146
vodní pl. tok přirozený 7 40286
vodní pl. tok umělý 2 2339
zast. pl. společný dvůr 2 3249
zast. pl. zbořeniště 16 6975
zast. pl. 58 58360
ostat.pl. jiná plocha 88 399496
ostat.pl. manipulační pl. 9 17360
ostat.pl. neplodná půda 24 122872
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 12841
ostat.pl. ostat.komunikace 59 175475
ostat.pl. pohřeb. 1 846
ostat.pl. silnice 35 125176
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 241603
ostat.pl. zeleň 46 73072
Celkem KN 538 4147339
Par. DKM 538 4147339
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 19
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 1
rozestav. 3
Celkem BUD 54
LV 73
spoluvlastník 102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.12.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 28.12.2000
S-SK GS 1:2880 1843 31.10.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 17.05.2022 10:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.