k.ú.: 702447 - Nechanice u Nových Mitrovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558176 - Nové Mitrovice NUTS5 CZ0324558176
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32012 - Spálené Poříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 185 829790
zahrada 72 64617
ovoc. sad 1 8032
travní p. 293 886719
lesní poz 109 2218534
vodní pl. nádrž přírodní 5 2141
vodní pl. tok přirozený 4 792
zast. pl. 77 32702
ostat.pl. jiná plocha 68 38743
ostat.pl. manipulační pl. 2 451
ostat.pl. neplodná půda 68 41886
ostat.pl. ostat.komunikace 45 41442
ostat.pl. silnice 4 54206
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 847
ostat.pl. zeleň 2 79
Celkem KN 936 4220981
Par. KMD 936 4220981
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 46
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 77
LV 119
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2011
S-SK GS 1:2880 1838 16.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 24.05.2022 15:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.