k.ú.: 702706 - Lhotka u Nekmíře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559270 - Nekmíř NUTS5 CZ0325559270
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32084 - Všeruby

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 304 1532063
zahrada 57 52693
travní p. 64 72945
lesní poz 61 1680062
vodní pl. nádrž umělá 1 393
vodní pl. tok umělý 44 7195
zast. pl. 38 21688
ostat.pl. jiná plocha 8 1218
ostat.pl. neplodná půda 8 3089
ostat.pl. ostat.komunikace 58 28937
ostat.pl. silnice 28 24575
Celkem KN 671 3424858
Par. DKM 671 3424858
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 24
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 38
LV 59
spoluvlastník 77

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.07.2014
THM-V 1:2000 01.02.1980 29.07.2014
S-SK GS 1839 31.01.1980 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 26.05.2022 07:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.