k.ú.: 702757 - Nekvasovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558095 - Nekvasovy NUTS5 CZ0324558095
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 29.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1046 2874984
zahrada 146 118693
travní p. 575 1061111
lesní poz 214 1338926
vodní pl. tok přirozený 58 24865
vodní pl. zamokřená pl. 3 2132
zast. pl. zbořeniště 2 478
zast. pl. 168 72854
ostat.pl. dráha 3 44802
ostat.pl. jiná plocha 182 112596
ostat.pl. manipulační pl. 24 111236
ostat.pl. neplodná půda 278 101590
ostat.pl. ostat.komunikace 198 112592
ostat.pl. silnice 9 49008
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10340
ostat.pl. zamokřená pl. 1 3507
ostat.pl. zeleň 14 538
Celkem KN 2922 6040252
Par. KMD 2922 6040252
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 106
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 162
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 284
spoluvlastník 360

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.07.2013
S-SK GS 1:2880 1837 19.07.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 29.05.2022 05:09

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.