k.ú.: 703095 - Němetice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542989 - Kelč NUTS5 CZ0723542989
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 491 1484606
zahrada 165 182403
ovoc. sad 1 4494
travní p. 296 804702
lesní poz 86 2402084
vodní pl. nádrž umělá 4 1166
vodní pl. tok přirozený 28 19737
zast. pl. 140 59493
ostat.pl. jiná plocha 52 120326
ostat.pl. manipulační pl. 45 27484
ostat.pl. neplodná půda 186 194828
ostat.pl. ostat.komunikace 189 53479
ostat.pl. silnice 71 58541
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 1849
ostat.pl. zeleň 7 2280
Celkem KN 1765 5417472
Par. KMD 1765 5417472
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 86
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 134
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 223
spoluvlastník 335

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.08.2009
S-SK ŠS 1:2880 1830 19.08.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 07:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.