k.ú.: 703117 - Lupěné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 553476 - Nemile NUTS5 CZ0715553476
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 235194
zahrada 79 40546
travní p. 167 395072
lesní poz 119 1874074
vodní pl. tok přirozený 49 37690
vodní pl. tok umělý 3 286
zast. pl. zbořeniště 3 58
zast. pl. 67 22205
ostat.pl. dráha 27 24200
ostat.pl. jiná plocha 41 31206
ostat.pl. manipulační pl. 17 9182
ostat.pl. neplodná půda 73 33661
ostat.pl. ostat.komunikace 64 34292
ostat.pl. pohřeb. 1 1116
ostat.pl. silnice 9 39890
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5309
ostat.pl. zeleň 1 960
Celkem KN 782 2784941
Par. KMD 782 2784941
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 50
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
Celkem BUD 67
LV 120
spoluvlastník 147

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.10.2010 Převod KM-D na KMD
KM-D 1:2000 18.11.2002 19.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1883 18.11.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 07:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.