k.ú.: 703371 - Nepasice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571041 - Třebechovice pod Orebem NUTS5 CZ0521571041
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52055 - Třebechovice pod Orebem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 205 2254787
zahrada 121 70709
travní p. 205 643982
lesní poz 94 795056
vodní pl. nádrž přírodní 4 29374
vodní pl. nádrž umělá 5 14173
vodní pl. tok přirozený 76 119622
vodní pl. tok umělý 36 32642
vodní pl. zamokřená pl. 39 34361
zast. pl. společný dvůr 12 1877
zast. pl. zbořeniště 2 54
zast. pl. 179 81537
ostat.pl. dráha 4 37498
ostat.pl. jiná plocha 50 27025
ostat.pl. manipulační pl. 64 45360
ostat.pl. neplodná půda 6 9047
ostat.pl. ostat.komunikace 100 132140
ostat.pl. pohřeb. 1 767
ostat.pl. silnice 36 32479
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 8289
ostat.pl. zeleň 45 64198
Celkem KN 1289 4434977
Par. DKM 1289 4434977
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 113
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 23
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 169
byt.z. byt 12
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 7
Celkem JED 20
LV 277
spoluvlastník 454

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 07.10.2014
DKM 1:1000 13.12.2002
ZMVM 1:2880 01.11.1981 13.12.2002
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.05.2022 09:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.