k.ú.: 703486 - Dětaň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566501 - Nepomyšl NUTS5 CZ0424566501
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 1742002
zahrada 9 5411
ovoc. sad 7 88394
travní p. 65 729425
lesní poz 41 1588225
vodní pl. nádrž přírodní 1 229
vodní pl. tok přirozený 21 8910
vodní pl. tok umělý 12 8348
zast. pl. zbořeniště 11 4797
zast. pl. 20 7710
ostat.pl. jiná plocha 23 250860
ostat.pl. manipulační pl. 4 8442
ostat.pl. neplodná půda 42 86061
ostat.pl. ostat.komunikace 45 63015
ostat.pl. pohřeb. 1 1001
ostat.pl. silnice 1 9864
ostat.pl. skládka 4 19366
ostat.pl. zeleň 2 112
Celkem KN 431 4622172
Par. DKM 431 4622172
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 17
LV 27
spoluvlastník 32

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.12.2015
FÚO 1:5000 01.01.1971 03.12.2015
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 20.05.2022 19:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.