k.ú.: 703737 - Letošov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593419 - Nesovice NUTS5 CZ0646593419
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6205 - Bučovice
Pověřený obecní úřad 62051 - Bučovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1708 2678050
zahrada 188 104053
ovoc. sad 28 30575
travní p. 93 94713
lesní poz 56 957399
vodní pl. nádrž umělá 4 11139
vodní pl. tok přirozený 235 36391
zast. pl. společný dvůr 2 372
zast. pl. zbořeniště 7 948
zast. pl. 227 86273
ostat.pl. dráha 3 25407
ostat.pl. jiná plocha 122 66646
ostat.pl. manipulační pl. 178 56048
ostat.pl. neplodná půda 16 7063
ostat.pl. ostat.komunikace 366 136362
ostat.pl. silnice 3 28779
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 14313
ostat.pl. zeleň 23 17277
Celkem KN 3280 4351808
Par. DKM 3 6870
Par. KMD 3277 4344938
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 103
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 34
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 205
byt.z. byt 20
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 22
LV 341
spoluvlastník 493

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.11.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 22.05.2022 18:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.