k.ú.: 703869 - Neštěmice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 84 169818
zahrada 285 171664
ovoc. sad 1 3227
travní p. 265 719651
lesní poz les(ne hospodář) 2 12149
lesní poz 74 407974
vodní pl. nádrž umělá 1 1175
vodní pl. tok přirozený 9 217990
vodní pl. tok umělý 2 151
zast. pl. společný dvůr 6 481
zast. pl. zbořeniště 31 10057
zast. pl. 1099 209819
ostat.pl. dráha 5 77279
ostat.pl. jiná plocha 225 170014
ostat.pl. manipulační pl. 138 505537
ostat.pl. neplodná půda 131 88743
ostat.pl. ostat.komunikace 230 156373
ostat.pl. silnice 35 106446
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 32976
ostat.pl. zeleň 232 108200
Celkem KN 2872 3169724
Par. DKM 2872 3169724
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 173
č.p. byt.dům 106
č.p. garáž 38
č.p. jiná st. 12
č.p. obč.vyb 23
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 8
č.p. rod.dům 104
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 146
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 23
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 238
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 54
bez čp/če rod.rekr 9
bez čp/če tech.vyb 34
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 1051
byt.z. byt 1120
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 40
Celkem JED 1164
LV 1628
spoluvlastník 2752

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.11.2006
THM-V 1:1000 01.10.1982 03.11.2006
S-SK GS 1:2880 1843 01.10.1982 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 16.05.2022 17:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.