k.ú.: 703940 - Netolice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550442 - Netolice NUTS5 CZ0315550442
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31091 - Netolice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 374 5960530
zahrada 825 597341
ovoc. sad 9 74474
travní p. 631 6405069
lesní poz 110 8728411
vodní pl. nádrž přírodní 2 1277
vodní pl. nádrž umělá 7 38890
vodní pl. rybník 42 1310492
vodní pl. tok přirozený 40 153305
vodní pl. tok umělý 19 32400
vodní pl. zamokřená pl. 3 136769
zast. pl. společný dvůr 8 1208
zast. pl. zbořeniště 10 1748
zast. pl. 1506 361845
ostat.pl. dráha 4 54154
ostat.pl. jiná plocha 399 290898
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 740
ostat.pl. manipulační pl. 229 271681
ostat.pl. neplodná půda 238 639541
ostat.pl. ostat.komunikace 343 810793
ostat.pl. pohřeb. 3 14963
ostat.pl. silnice 30 376970
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 30028
ostat.pl. zamokřená pl. 1 7860
ostat.pl. zeleň 30 46259
Celkem KN 4874 26347646
Par. DKM 4874 26347646
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 681
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 21
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 79
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 56
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 190
bez čp/če jiná st. 151
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 34
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 33
bez čp/če skleník 4
bez čp/če tech.vyb 36
bez čp/če výroba 24
bez čp/če zem.stav 110
rozestav. 2
Celkem BUD 1488
byt.z. byt 217
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 14
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 235
LV 1573
spoluvlastník 2245

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.10.2021 1:1000 07.03.2022 *) pozemkové úpravy
DKM 1:1000 08.01.2015
THM-V 1:1000 01.06.1975 08.01.2015 číselná THM
THM-V 1:2000 01.06.1975 07.03.2022 číselná THM
S-SK GS 1:2880 1837 01.06.1975


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 17.05.2022 07:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.