k.ú.: 704261 - Nevcehle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587583 - Nevcehle NUTS5 CZ0632587583
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1343 3947969
zahrada 184 113022
travní p. 1144 1147396
lesní poz 546 2103856
vodní pl. rybník 6 11025
vodní pl. tok přirozený 180 18409
vodní pl. tok umělý 40 5659
zast. pl. 141 74028
ostat.pl. jiná plocha 180 55315
ostat.pl. manipulační pl. 53 65883
ostat.pl. neplodná půda 219 80312
ostat.pl. ostat.komunikace 428 169929
ostat.pl. silnice 131 40626
ostat.pl. skládka 4 1400
Celkem KN 4599 7834829
Par. KMD 4599 7834829
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 20
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 136
byt.z. byt 5
byt.z. garáž 5
Celkem JED 10
LV 207
spoluvlastník 355

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 31.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 16.05.2022 23:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.